Program Erasmus+ i cel praktyk

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

W naszej szkole realizowany jest program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, który kontynuuje tradycje programu Leonardo da Vinci.

Korzyści dla uczestników projektu:

 • zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty);
 • nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego;
 • zwiększenie otwartości i mobilności;
 • zwiększenie szans na rynku pracy;
 • świadomość konieczności dalszego kształcenia;
 • doskonalenie kompetencji międzykulturowych, informatycznych, matematycznych, przedsiębiorczych;
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności.
Wróć na górę

Zasady kwalifikacji i regulamin stażu

Uczniowie, którzy zainteresowani są projektem Erasmus+ mogą zapoznać się z zasadami kwalifikacji, które dostęne są
poniżej lub w pliku : Zasady_Kwalifikacji.pdf

regulamin stażu dostępny poniżej lub w pliku : Regulamin.pdf

Wróć na górę

Przygotowanie

ETAP I

Zajęcia odbywały się głównie w godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia oraz w soboty.

 • Przygotowanie językowe (język hiszpański) – 14 godzin lekcyjnych
 • Przygotowanie kulturowe – 6 godzin lekcyjnych
 • Przygotowanie pedagogiczne – 4 godziny lekcyjne

ETAP II

(w pierwszym tygodniu odbywania stażu w godzinach wieczornych) w wymiarze 10 godzin lekcyjnych.

 • Przygotowanie z zakresu podstaw języka hiszpańskiego z elementami przygotowania kulturowego. W trakcie tego przygotowania uczestnicy stażu uczą się wykorzystania podstawowych zwrotów grzecznościowych, zachowania się w sklepie, na ulicy, na lotnisku. Po zakończeniu tego przygotowania uczestnicy mogą korzystać z konsultacji z lektorem w miarę potrzeb.
 • W czasie spotkań z lektorem uczestnicy zapoznają się też z kulturą i tradycją mieszkańców wyspy Gran Canaria.
Wróć na górę

Przebieg stażu

Informatycy


W trakcie naszej pracy dokonywaliśmy różnego rodzaju napraw sprzętu. Przeprowadziliśmy inwentaryzację wszystkich komputerów: diagnozowaliśmy i naprawialiśmy hardware, instalowaliśmy nowe dystrybucje systemów operacyjnych i konfigurowaliśmy je do pracy. Oprócz tego nie zabrakło odrobiny programowania: tworzyliśmy własną stronę internetową oraz sprawdzaliśmy już inne, gotowe strony pod kątem błędów oraz tego, co można byłoby na niej ulepszyć. Dodatkowo utworzyliśmy nową sieć bezprzewodową na terenie kawiarenki, dzięki której klienci mogli bez problemu łączyć się z Internetem za pomocą swoich urządzeń mobilnych.
Mechatronicy


Podczas całego stazu dokonywaliśmy różnego rodzaju napraw związanych z mechaniką aut. Prowadizliśmy przeglady wszystkich samochodów: diagnozowaliśmy za pomocą komputera, uzupelnialismy plyny, wymienialiśmy filtry i naprawialismy drobne usterki. Zajmowaliśmy się wulkanizacją, jak i również wymianą hamulców. Oprócz tego nie zabrakło powaznuejszych napraw. Przygladalismy i uczylismy sie, by podjac sie wymiany np. sprzegla czy skrzyni biegow. Nauczyliśmy budowy samochodu i z jakich narzędzi korzystać przy naprawach.

Wróć na górę

Uczestnicy

Informatycy:

Brzeziński Wiktor

konserwacja sprzętu komputerowego, sieci

Jatczak Patryk

konserwacja sprzętu komputerowego, programowanie

Dąbrowski Rafał

konserwacja sprzętu komputerowego, service desk

Jarmakiewicz Rafał

konserwacja sprzętu komputerowego, linux

Mechatronicy:

Różański Bartosz

mechanika samochodowa

Przybysz Adrian

mechanika samochodowa

Jesinowicz Przemysław

mechanika samochodowa

Kubiak Karol

mechanika samochodowa

Wróć na górę